Hôi nghị kết nối giao thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đắk Lắk.

  • 04/06/2019
  • 941

Sachi Cao Nguyên tham gia chương trình giao lưu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giao lưu hợp tác, xúc tiến thương mại và kết nối giữa các Hội viên Doanh nghiệp hai Tỉnh.