SACHI: Khởi nghiệp từ cây sachi ở Đắk Lắk

  • 20/12/2018
  • 924

Mô hình khởi nghiệp của công ty TNHH Sachi Cao Nguyên từ cây sachi ở Đắk Lắk không những hỗ trợ người nông dân phát triển kinh tế mà còn góp phần nâng cao chuỗi giá trị nông sản của địa phương.